روایتی جدید از دولت امریکا علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا: ایران قطعنامه 2231 را با شلیک موشک بالستیک میان برد نقض کرده است! پیشتر برایان هوک رییس گروه ایران در وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که ایران این قطعنامه را نقض کرده است!

 

 

ارسال دیدگاه