تکمیل کابینه عراق و بازی مقتدی صدر

هر چند رأی موافق پارلمان عراق به 14 وزیر پیشنهادی و توافق ائتلاف فتح و سائرون، امیدواری زیادی در تسهیل و تسریع انتخاب 8 وزیر باقیمانده ایجاد کرد، اما مخالفت صدریون با انتخاب فالح‌ فیاض برای وزارت کشور، تحریم جلسه پارلمان و تنش‌های لفظی آن‌ها با نمایندگان ائتلاف فتح در لابی پارلمان، در کنار مخالفت نمایندگان سنی با معرفی فیصل الجربا گزینه ائتلاف الوطنیة برای وزارت دفاع، چشم انداز مثبت برآمده از انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر، ریاست پارلمان و 14 وزیر قبلی را تاریک و آینده دولت در عراق را در هاله‌ای از ابهام فرو بُرده است.

تکمیل کابینه عراق و بازی مقتدی صدر

📝#تحلیل_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

🔻هر چند رأی موافق پارلمان عراق به 14 وزیر پیشنهادی و توافق ائتلاف فتح و سائرون، امیدواری زیادی در تسهیل و تسریع انتخاب 8 وزیر باقیمانده ایجاد کرد، اما مخالفت صدریون با انتخاب فالح‌ فیاض برای وزارت کشور، تحریم جلسه پارلمان و تنش‌های لفظی آن‌ها با نمایندگان ائتلاف فتح در لابی پارلمان، در کنار مخالفت نمایندگان سنی با معرفی فیصل الجربا گزینه ائتلاف الوطنیة برای وزارت دفاع، چشم انداز مثبت برآمده از انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر، ریاست پارلمان و 14 وزیر قبلی را تاریک و آینده دولت در عراق را در هاله‌ای از ابهام فرو بُرده است. براین اساس انتظار می‌رود:

🔸روحیه انتقادی و خود تطهیری مقتدا صدر همچون دولت‌های قبل، دامن عادل عبدالمهدی را نیز گرفته، روند تشکیل کابینه و انجام کارویژه‌های دولت به ویژه در حوزه زیر ساخت و خدمات عمومی را با چالش مواجه سازد. صدریون همواره در معرفی و تعیین وزرای مهم در دولت‌های مختلف عراق، حضور پررنگی داشته‌اند، با این حال، به جای پاسخگویی به افکار عمومی، در نقش اپوزیسیون ظاهر شده و با تحصن و فراخوان عمومی در راستای تضعیف و تخریب دولت‌ها گام برداشته‌اند.

🔸بیانیه اخیر مقتدا صدر ملغمه‌ای از تمجید و توصیه به هادی العامری در کنار هشدار و تهدید بود. در واقع مقتدا صدر نگرانی عمیق خود از انتخاب احتمالی فالح فیاض در ائتلاف میان فتح و دیگر گروه‌ها را در ظاهری از اقتدار و تهدید بیان داشته و سعی بر ترغیب العامری به حفظ توافق سائرون – فتح با عبور از فالح فیاض دارد. مسیر یکسویه و غیر قابل برگشت مقتدا صدر نسبت به فیاض از یکسو و پافشاری فتح بر انتخاب وی از سوی دیگر، تنش سیاسی را به نقطه‌ای حساس رسانده است. انتخاب وی به وزارت کشور در ائتلافی بدون حضور سائرون، تداعی‌گر تضعیف مواضع سیاسی مقتدا صدر در معادلات قدرت است. اما این امر به نوبه خود انتظارات برای افزایش گِروکشی، تحصن و اعتراضات عوام پسندانه مقتدا صدر را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد که وقوع این امر نتیجه‌ای به مراتب ناگوارتر از دولت‌های قبل را برای آینده سیاسی عادل عبدالمهدی و دولت وی رقم خواهد زد، چرا که فضای امنیتی حاکم بر دولت‌های قبل در این مرحله جای خود را به مطالبات اجتماعی و رفاهی داده است.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه