ایران تهدید سایبری!

همزمان با تلاش آمریکا برای معرفی ایران به عنوان تهدید سایبری، 'یارون عیدان' ژنرال صهیونیست و صاحب شرکت امنیت سایبری 'عیدان' در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی 'معاریو' خواستار مقابله با فعالیت ایران در فضای مجازی چه در پایگاه های خبری و چه در شبکه های اجتماعی شد و گفت چنین کاری نیازمند اقدامات قانونی از سوی شرکت های ذیربط است

 

🖥همزمان با تلاش آمریکا برای معرفی ایران به عنوان تهدید سایبری، ‘یارون عیدان’ ژنرال صهیونیست و صاحب شرکت امنیت سایبری ‘عیدان’ در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی ‘معاریو’ خواستار مقابله با فعالیت ایران در فضای مجازی چه در پایگاه های خبری و چه در شبکه های اجتماعی شد و گفت چنین کاری نیازمند اقدامات قانونی از سوی شرکت های ذیربط است

⚔️این ژنرال صهیونیستی با اشاره به افزایش قدرت سایبری ایران این کشور را تهدیدی برای اسرائیل چه از طریق افزایش توان هسته ای و چه افزایش قدرت منطقه ای دانست

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه