اینستاگرام/ ایران تهدید سایبری! پروژه جدید جهت فشار

همزمان با تلاش آمریکا برای معرفی ایران به عنوان تهدید سایبری، 'یارون عیدان' ژنرال صهیونیست و صاحب شرکت امنیت سایبری 'عیدان' در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی 'معاریو' خواستار مقابله با فعالیت ایران در #فضای_مجازی چه در پایگاه های خبری و چه در #شبکه_های_اجتماعی شد و گفت چنین کاری نیازمند اقدامات قانونی از سوی شرکت های ذیربط است

ایران تهدید سایبری!

همزمان با تلاش آمریکا برای معرفی ایران به عنوان تهدید سایبری، ‘یارون عیدان’ ژنرال صهیونیست و صاحب شرکت امنیت سایبری ‘عیدان’ در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی ‘معاریو’ خواستار مقابله با فعالیت ایران در #فضای_مجازی چه در پایگاه های خبری و چه در #شبکه_های_اجتماعی شد و گفت چنین کاری نیازمند اقدامات قانونی از سوی شرکت های ذیربط است
این ژنرال صهیونیستی با اشاره به افزایش قدرت سایبری ایران این کشور را تهدیدی برای اسرائیل چه از طریق افزایش توان هسته ای و چه افزایش قدرت منطقه ای دانست

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه