ایران برای پرتاب ماهواره به طرف‌های خارجی اتکا کند

«کریستوفر اشلی فورد» دستیار وزیر خارجه آمریکا: ایران برای پرتاب ماهواره به طرف‌های خارجی اتکا کند و تولید موشک را متوقف کند

«کریستوفر اشلی فورد» دستیار وزیر خارجه آمریکا:

✖️ایران برای پرتاب ماهواره به طرف‌های خارجی اتکا کند و تولید موشک را متوقف کند
✖️هدف نهایی مذاکرات آتی باید به صفر رساندن توان غنی‌سازی ایران باشد
✖️ایران اورانیوم غنی‌شده را از بازارهای خارجی خریداری کند

پیوند اظهارات

(https://www.state.gov/t/isn/rls/rm/2018/288018.htm)

ارسال دیدگاه