سوءتغذیه 19 میلیونی اروپا و آسیای مرکزی

سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که 14 میلیون بزرگسال و حدود پنج میلیون کودک در اروپا و آسیای مرکزی درگیر مشکلات مربوط به سوءتغذیه هستند

سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که 14 میلیون بزرگسال و حدود پنج میلیون کودک در اروپا و آسیای مرکزی درگیر مشکلات مربوط به سوءتغذیه هستند

فارس

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه