دلارهای مالیاتی در جهت کمک به قتل کودکان یمنی

نویسنده آتلانتیک جنگ یمن که عربستان راه انداخته و آمریکا در آن مشارکت می‌کند را سبب شرمساری آمریکا می‌داند و به نوشته روزنامه‌نگار آمریکایی اشاره می‌کند: "دلارهای مالیاتی شما کمک می‌کند کودکان یمنی از گرسنگی جان دهند"

 

نویسنده آتلانتیک جنگ یمن که عربستان راه انداخته و آمریکا در آن مشارکت می‌کند را سبب شرمساری آمریکا می‌داند و به نوشته روزنامه‌نگار آمریکایی اشاره می‌کند: “دلارهای مالیاتی شما کمک می‌کند کودکان یمنی از گرسنگی جان دهند”
این نویسنده حضور در این جنگ را بر عهده یک «دلقک کودن» دانست (ترامپ را اینگونه نامید) که از کنار عربستان سعودی سود می‌برد

ارسال دیدگاه