اینستاگرام/رییس  جمهور عراق تابعیت انگلیسی خود را باطل کرد

به گزارش «وکالة الأنباء العراقیه»، سخنگوی ریاست جمهوری #عراق توضیح داد: برهم صالح به موجب قانون اساسی عراق، از تابعیت انگلیسی خود صرف نظر کرد و اقدامات حقوقی (و قانونی) برای لغو تابعیت انگلیسی خود را تکمیل کرد


به گزارش «وکالة الأنباء العراقیه»، سخنگوی ریاست جمهوری #عراق توضیح داد: برهم صالح به موجب قانون اساسی عراق، از تابعیت انگلیسی خود صرف نظر کرد و اقدامات حقوقی (و قانونی) برای لغو تابعیت انگلیسی خود را تکمیل کرد
گفته می‌شود برهم صالح در ایام حکومت#صدام به دلیل مخالفت با نظام حاکم بر عراق موفق شده بود تابعیت انگلیسی اخذ کند

ارسال دیدگاه