تحولی بنیادین در بدنه حاکمیت عربستان در راه است

فایننشال تایمز: تحولی بنیادین در بدنه حاکمیت عربستان در راه است

↩️ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: ماجرای قتل ‘جمال خاشقچی’؛ تلنگری به پادشاه عربستان زد تا آستین بالا بزند و در فکر یک خانه تکانی بنیادین در ساختار حاکمیت کشور باشد

🔄این روزنامه نوشته است: هسته مرکزی حکومت بالفعل شاهزاده ‘محمد بن سلمان’ ولیعهد و حاکم بالفعل عربستان را یک سری معتمدین و محرم های اسرار تشکیل می دهند که نفوذ فوق العاده ای بر روی شاهزاده دارند و این نفوذ بدنام کننده عنوان های پرطمطراق آنهاست. ‘ملک سلمان’ پادشاه عربستان خود را مصمم نشان داده است که این قائله و این رسوایی را که از ماجرای قتل ‘ جمال خاشقچی’ به راه افتاده است به نحوی شایسته جمع وجور کند. حالا اگر بنابر این باشد که یک خانه تکانی درست و حسابی در ساختارهای حلقه داخلی دستگاه حاکمه عربستان اتفاق بیفتد؛ این گروه معتمدین شاهزاده ‘محمد’ جزء اولین افرادی خواهند بود که دستخوش ریزش قرار خواهند گرفت

پیوند یادداشت

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه