دست آورد! جدید سیاست خارجی ترامپ

کره شمالی گفته سلاح هسته‌ای را کنار نمی‌گذاریم مگر اینکه تهدید هسته‌ای آمریکا رفع شود .کره در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: اگر ما اول سلاح‌های هسته‌ای مان را کنار گذاریم این خلع سلاح هسته‌ای نیست بلکه بی دفاع کردن خودمان است

[ Photo ]
💠

🚀کره شمالی گفته سلاح هسته‌ای را کنار نمی‌گذاریم مگر اینکه تهدید هسته‌ای آمریکا رفع شود

☑️کره در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: اگر ما اول سلاح‌های هسته‌ای مان را کنار گذاریم این خلع سلاح هسته‌ای نیست بلکه بی دفاع کردن خودمان است

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه