دولت آمریکا تعطیل شد

عدم توافق دولت و کنگره آمریکا بر سر لایحه بودجه موقت منجر به تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال شد

[ Photo ]
✖️

⭕️

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه