داعش حتی بدون سرزمین هم تهدید باقی خواهد ماند

وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه اعلام کرد: «کارهای زیادی هستند که باید انجام شوند و ما نباید از تهدیدی که آنها ایجاد می‌کنند غافل بمانیم. داعش حتی بدون سرزمین هم تهدید باقی خواهد ماند»

✴️وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از خاک سوریه اعلام کرد: «کارهای زیادی هستند که باید انجام شوند و ما نباید از تهدیدی که آنها ایجاد می‌کنند غافل بمانیم. داعش حتی بدون سرزمین هم تهدید باقی خواهد ماند»

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه