اعتراض به تصمیم ترامپ به گونه ای است که گویی …

وب سایت تحلیلی وکس در مورد عقب نشینی نیروهای آمریکایی از خاک سوریه نوشت: اعتراض به تصمیم ترامپ به گونه ای است که گویی ترامپ بزرگترین اشتباه استراتژیک تاریخ آمریکا را انجام داده است!

[ Photo ]
🔴

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه