ترامپ: زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است

ترامپ در مورد فرمان بازگشت نیروهای آمریکایی از سوریه نوشت: روسیه، ایران و سوریه دشمن داعش هستند. زمان بازگشت به خانه و بازسازی فرا رسیده است

 

 

ارسال دیدگاه