ترامپ:کار آمریکا نباید تغییر رژیم ها در جهان باشد.

ترامپ، گفته‌های سناتور رند پال در مورد خودش را دیروز توییت کرد: "کار آمریکا نباید تغییر رژیم ها در جهان باشد. ترامپ متوجه شد که تغییر رژیم در عراق بزرگترین فاجعه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه گذشته بوده است. حق با اوست... فرماندهان نظامی هنوز متوجه این اشتباه نشده اند"

 

🌐ترامپ، گفته‌های سناتور رند پال در مورد خودش را دیروز توییت کرد: “کار آمریکا نباید تغییر رژیم ها در جهان باشد. ترامپ متوجه شد که تغییر رژیم در عراق بزرگترین فاجعه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه گذشته بوده است. حق با اوست… فرماندهان نظامی هنوز متوجه این اشتباه نشده اند”

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه