روابط آمریکا با کردهای سوریه در اینده نزدیک

اندیشکده آمریکایی CSIS: اقدام ترامپ (خروج نیروهای آمریکا از خاک سوریه) سوای تاثیر بر روابط آمریکا با ترکیه که ضمن آن اردوغان انتظار دارد سایر مسائل قدیمی در روابط نیز به همین شکل حل و فصل شوند، تاثیر زیادی بر روابط آمریکا با کردهای سوریه و نیز بر فاکتور آمریکا در معادلات پیچیده ژئوپلتیک سوریه خواهد داشت. اما در آینده نزدیک، همه نگاهها به جزئیات اجرای این تصمیم و نیز مرز ترکیه - سوریه خواهد بود

🔴اندیشکده آمریکایی CSIS: اقدام ترامپ (خروج نیروهای آمریکا از خاک سوریه) سوای تاثیر بر روابط آمریکا با ترکیه که ضمن آن اردوغان انتظار دارد سایر مسائل قدیمی در روابط نیز به همین شکل حل و فصل شوند، تاثیر زیادی بر روابط آمریکا با کردهای سوریه و نیز بر فاکتور آمریکا در معادلات پیچیده ژئوپلتیک سوریه خواهد داشت. اما در آینده نزدیک، همه نگاهها به جزئیات اجرای این تصمیم و نیز مرز ترکیه – سوریه خواهد بود

ایرنا

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه