آیا بیش از دو سال دیگر هم می‌توان با ترامپ به عنوان رئیس جمهور سر کرد؟

فریدمن در نیویورک تایمز نوشت: تا الان علاقه‌ای به حذف ترامپ نداشتم و معتقد بودم که اگر چنین فرآیندی بخواهد اتفاق بیافتد باید از طریق صندوق‌های رای انجام شود؛ اما با اتفاقات هفته گذشته باید پرسید که آیا بیش از دو سال دیگر هم می‌توان با ترامپ به عنوان رئیس جمهور سر کرد؟


ارسال دیدگاه