برقراری روابط بیشتر رژیم‌صهیونیستی با کشورهای حاشیه خلیج فارس

⭕️حاخام یهودی از برقراری روابط بیشتر رژیم‌صهیونیستی با کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد

او دلایل خود را اول دشمنی مشترک با ایران و دوم سیاست‌های اقتصادی عربستان سعودی دانست و یادآور شد که پیشرفت‌های اقتصادی این کشور بدون رابطه با صهیونیست‌ها ممکن نیست

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه