اینستاگرام/ استیوبنون:خروج امریکا از سوریه دلیل دیگری دارد!

«استیو بنون» #استراتژیست ارشدِ سابقِ #کاخ_سفید اعتقاد دارد که #ترامپ، چین را بزرگترین تهدید علیه آمریکا می‌داند؛ همچنین علت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کاهش این نیروها در افغانستان را در راستای رقابت با #چین می‌داند؛ به عبارت دیگر می‌گوید #آمریکا نظامیان خود را خارج می‌کند تا بر رقابت #اقتصادی و ژئوپلتیک با چین تمرکز کند

ارسال دیدگاه