پایان سرمایه داری لیبرال افراطی …

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پیام خود به مردم کشورش برای آغاز سال جدید میلادی از نزدیک شدن «سرمایه داری لیبرال افراطی» به پایان خود سخن گفت

ارسال دیدگاه