عبرت گرفتن رقبای منطقه ای ایران از سوریه

الکس وطن خواه در نشنال اینترست نوشت: رقبای منطقه ای ایران می توانند به این لحظه (خروج نیروهای آمریکا از سوریه) به عنوان فرصت نگاه کنند و اشتباه 8 سال جنگ داخلی سوریه تکرار نشود

ارسال دیدگاه