افغانستان نمادی از افول امپراطوری آمریکا

«رابرت کاپلان» در نیویورک تایمز با تاکید بر خروج آمریکا از افغانستان نوشت: "هیچ کشوری مانند افغانستان نتوانسته تا این اندازه افول امپراطوری آمریکا را به تصویر بکشد. احتمال پیروزی نظامی (آمریکا) علیه طالبان تقریبا صفر است و احتمال کمی برای ایجاد دموکراسی پایدار در این کشور وجود دارد"

 

 

ارسال دیدگاه