پایان ماه عسل ترامپ

نشریه لوبلاگ درمطلبی با اشاره به اینکه حمایت جمهوری خواهان تاکنون سبب شده ترامپ قدرت زیادی بدست آورد، نوشت: دو سال گذشته به مثابه ماه عسلی برای رئیس جمهوری بوده و او از این پس دیگر به اندازه دو سال گذشته قدرت و اهرم لازم را نخواهد داشت

 

⛔️نشریه لوبلاگ درمطلبی با اشاره به اینکه حمایت جمهوری خواهان تاکنون سبب شده ترامپ قدرت زیادی بدست آورد، نوشت: دو سال گذشته به مثابه ماه عسلی برای رئیس جمهوری بوده و او از این پس دیگر به اندازه دو سال گذشته قدرت و اهرم لازم را نخواهد داشت

ایرنا

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه