سیاست ترامپ ادامه سیاست اوباما

یک منبع ارشد دیپلماتیک به المانیتور گفته است: «سیاست ترامپ ادامه سیاست اوباما است؛ تنها با شکل و ابزار متفاوت. اوباما می‌خواست نیروهای آمریکایی را از خاورمیانه خارج کند و ترامپ هم همین را می‌خواهد. تفاوت در شلیک موشک‌های تام‌هاوک به سوریه بود که اوباما از آن خودداری کرد و ترامپ آن را انجام داد»

ارسال دیدگاه