تشدید نفوذ FDD در شورای امنیت ملی آمریکا

ریچارد گلدبرگ از باند بنیاد ضد ایرانی «دفاع از دموکراسی» به عضویت شورای امنیت ملی آمریکا در می آید وی مسئول مقابله با ساخت سلاح کشتار جمعی از سوی ایران خواهد شد!

 

 

ارسال دیدگاه