کارزار فشار حداکثری علیه ایران را تا بیشترین حد ممکن!

مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی ها: هیچ کس به اندازه ریچارد گلدبرگ نمی تواند با پیوستن به شورای امنیت ملی، کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را تا بیشترین حد ممکن تقویت کند

 

ارسال دیدگاه