اینستاگرام / سیاست ترامپ ادامه سیاست اوباما است…..

یک منبع ارشد #دیپلماتیک به المانیتور گفته است: «سیاست #ترامپ ادامه سیاست #اوباما است؛ تنها با شکل و ابزار متفاوت. اوباما می‌خواست نیروهای آمریکایی را از #خاورمیانه خارج کند و ترامپ هم همین را می‌خواهد. تفاوت در شلیک #موشک‌ های تام‌هاوک به #سوریه بود که اوباما از آن خودداری کرد و ترامپ آن را انجام داد»

ارسال دیدگاه