رتبه ایران در سهولت در مسافرت با پاسپورت

رتبه ایران بر اساس شاخص (Henley & Partners) در سهولت در مسافرت با پاسپورت خود با ارتقاء 2 پله ای به 96 رسید. ژاپن با 190 کشور پذیرنده پاسپورتش رتبه اول را به خود اختصاص داد

ارسال دیدگاه