تداوم رویکرد ضدایرانی در کاخ سفید

المانیتور نوشت: انتصاب ریچارد گلدبرگ (کارشناس FDD) خبر از تداوم رویکرد ضدایرانی در کاخ سفید می دهد. علیرغم اینکه ترامپ گفت ایران می تواند هر کاری در سوریه جنگ زده انجام دهد

ارسال دیدگاه