تو حق آغاز جنگ نداری و اجازه نمی دهم

شهریور ماه نشریه آمریکایی دیلی‌بیست به نقل از یک دیپلمات سابق آمریکایی نوشته بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آغاز ‌کار جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به وی هشدار داده که حق آغاز جنگ با ایران را نخواهد داشت و ترامپ گفته به تو چنین اجازه ای نمی دهم

 

 

ارسال دیدگاه