شاید این طرح، آمریکا را به جنگی دیگر بکشاند

آخرین نقشه تحولات کشور سوریه اشاره به قسمت نارنجی رنگ مربوط به طرح جدید ترامپ موسوم به «منطقه امن» دارد که منظور و مدعی طرح، حمایت از پناهندگان سوری است بنا به آن سربازان آمریکایی در این منطقه حضور خواهند داشت و کسی بدون اجازه آمریکا حق ورود به آنجا را ندارد که این اتفاق بر اساس برخی تحلیل‌ها می‌تواند آمریکا را به جنگ بکشاند یا حداقل برایش مشکل‌ساز شود

ارسال دیدگاه