تمرکز وزیرخارجه آمریکا بر برنامه موشکی ایران

وزیرخارجه آمریکا با اشاره به پرتاب ماهواره بر توسط ایران، آن را ناقض قطع نامه 2231 می داند و در طی ماه های گذشته تلاش کرده برنامه موشکی ایران را تهدیدی علیه خاک اروپا معرفی کند!

ارسال دیدگاه