نمونه ای از توانمندی دستگاه محاسباتی و تحلیلی آمریکا به اذعان مسئولین این کشور

رئیس سیا علت ناکامی اطلاعاتی سازمان خود را در پیش بینی سقوط شاه اینگونه توصیف می کند: گروه اطلاعاتی ما در ایران بسیار محدود بود و ما به اطلاعات کافی دسترسی نداشتیم. چون شاه دوست قابل اعتماد ما بود و ما در مورد او به طور جدی و بادقت جاسوسی نمی کردیم. به همین دلیل قبل از سقوط شاه، عوامل زیادی در ایران نداشتیم و بعد از انقلاب هم طبیعتا قادر به جلب افراد قابل اطمینان نبودیم.

 
 
📗در بخشی از کتاب Burn Before Reading آمده است:
 
☑️رئیس سیا علت ناکامی اطلاعاتی سازمان خود را در پیش بینی سقوط شاه اینگونه توصیف می کند: گروه اطلاعاتی ما در ایران بسیار محدود بود و ما به اطلاعات کافی دسترسی نداشتیم. چون شاه دوست قابل اعتماد ما بود و ما در مورد او به طور جدی و بادقت جاسوسی نمی کردیم. به همین دلیل قبل از سقوط شاه، عوامل زیادی در ایران نداشتیم و بعد از انقلاب هم طبیعتا قادر به جلب افراد قابل اطمینان نبودیم. در کل، کوتاهی ما در کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر از اوضاع ایران به کارتر لطمه زد. ما متوجه نشده بودیم که پایه های سیاسی حکومت شاه تا چه حد متزلزل است. ما از درک آیت الله خمینی رهبر انقلاب و میزان نفوذ او عاجز بودیم. چیزی درباره گروگان گیری و اهداف آن نمی دانستیم و بالاخره از محل دقیق گروگان ها در سفارت و نحوه رفتار ایرانیان با آنهابی اطلاع بودیم. بی اطلاعی ما در مورد موقعیت شاه تا آنجا بود که کارتر در دسامبر 1977 در سفر خود به ایران، شاه را جزیره ثبات در منطقه ای ناآرام خواند. ما هم در سیا غیر از این فکر نمی کردیم. هشت ماه بعد از تظاهرات متعدد در تهران، دفتر برآوردهای ملی، پیش نویس برآوردی درباره اوضاع ایران را برای من ارسال داشت و ادعا کرد که شاه برای ده سال دیگر دوام خواهد آورد. حکومت شاه به سرعت رو به زوال بود. او فقط پنج ماه بعد از آنکه سازمان سیا پیش بینی کرده بود که او تا ده سال دیگر دوام خواهد آورد، ایران را ترک کرد و خود را تبعید نمود
 
☑️رئیس سیا می افزاید: در اواخر سال 1978، وقتی شاه هنوز در قدرت بود، کارتر طی یادداشتی به رئیس سیا اعتراض کرد که از کیفیت اطلاعاتی که در مورد ایران و خاورمیانه دریافت می کند راضی نیست و این سیلی محکمی به صورت سیا بود
 
Burn Before Reading: Presidents, CIA Directors, and Secret Intelligence
 
تصویر
 
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41QZ5AG1CAL.jpg)

ارسال دیدگاه