اینستاگرام/ درخواست طرح برای مقابله با قایق های تندروی ایران…

اکسیوس نوشت: #ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری خود بارها از تیم #امنیت_ملیآمریکا طرح‌هایی برای مقابله با#قایق_‌های_تندرو_ایران خواسته که وزرای دفاع#آمریکا آن را رد کردند. به نظر می‌رسد برای رئیس جمهور آمریکا سخت است که #ارتش این کشور تا به حال این قایق‌های کوچک را غرق نکرده است و آن را به شکل تحقیر و نشانه ضعف می بیند

 

ارسال دیدگاه