اینستاگرام/ رویکرد ایران هراسی آمریکا نتیجه ای جز تشدید تنش ندارد

لوبلاگ: رویکرد #ایران_هراسی آمریکا نتیجه ای جز تشدید تنش ندارد

لوبلاگ نوشت: سخنان ایران هراسانه ‘مایک پمپئو’ وزیر امور خارجه #آمریکا در مصر و ارائه تصویری مهاجم از #تهران، به قیمت فروش میلیاردها #دلارسلاح پیشرفته به کشورهای منطقه ای تمام شده و در نهایت نتیجه ای جز تشدید تنش و وقوع نبرد فاجعه باری دیگر ندارد
ایرنا

ارسال دیدگاه