برابری دارایی‌های سه میلیارد و 800 میلیون نفر با دو ثروتمند

 سی ان ان: سرمایه 26 فرد ثروتمند اول در دنیا به یک تریلیون و 400 میلیارد دلار می‌رسد که با دارایی‌های سه میلیارد و 800 میلیون نفر دیگر بر روی کره زمین برابری می‌کند. روزانه 2.5 میلیارد دلار به سرمایه این افراد ثروتمند افزوده می‌شود در حالی که نصف فقرای جهان در حال فقیرتر شدن هستند 

 
 
 

ارسال دیدگاه