گاف وزیرخارجه آمریکا!

وزیرخارجه آمریکا توئیت کرده امروز چهلمین سالگرد رهایی دیپلمات های آمریکایی از ایران است، توئیت را پاک کرده و اصلاح کرده که سی و هشتمین سالگرد است!

 
 
 
 
 

ارسال دیدگاه