رسانه ها از پرتاب ماهواره جاسوسی به فضا توسط آمریکا خبر دادند

در حالی که دولت آمریکا با تهدید نشان دادن برنامه موشکی ایران تلاش می کند این برنامه را متوقف کند، رسانه ها خبر دادند دو روز بعد از رونمایی راهبرد دفاع موشکی توسط ترامپ، یک ماهواره جاسوسی توسط دولت آمریکا در مدار زمین قرار گرفته است

 
 
 
 
 

ارسال دیدگاه