اینستاگرام/ پرتاب ماهواره جاسوسی آمریکا به فضا

در حالی که دولت #آمریکا با تهدید نشان دادن برنامه #موشکی ایران تلاش می کند این برنامه را متوقف کند، #رسانه ها خبر دادند دو روز بعد از رونمایی راهبرد دفاع موشکی توسط #ترامپ، یک ماهواره #جاسوسی توسط دولت آمریکا در مدار زمین قرار گرفته است

ارسال دیدگاه