“کشتار با مصونیت دروغگویی بدون عقوبت؟”

 گاردین در سرمقاله خود نسبت به دموکراسی اسرائیلی سوالی کنایه‌آمیز مطرح می‌کند: "کشتار با مصونیت دروغگویی بدون عقوبت؟"

 

 این نوشته به گزارش‌های سازمان ملل اشاره می‌کند که هر روز تعدادی فلسطینی به جرم شرکت در تظاهرات و دستیابی به حق خودشان یعنی همان بازگشت به سرزمین مادریشان کشته می‌شوند

 همچنین تاکید می‌کند در بین این افراد بیشتر کودکان هستند و حتی پزشک و پرستار نیز دیده می‌شود و آنها سلاحی به جز سنگ و شعار بر زبان‌هایشان چیزی نداشتند

 

ارسال دیدگاه