بودجه دو میلیارد دلاری ترامپ برای اپوزیسیون ایران

«تریتا پارسی» رئیس سابق نایاک در جدل خود با «علیرضا نادر» کارشناس اخراج شده رند افشا کرد که «ترامپ» با دلالی «جورج نادر» مبلغ دو میلیارد دلار برای مقابله با ایران درنظر گرفته که بخشی از آن به گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی میرسد

ارسال دیدگاه