اینستاگرام/ اقدام مخالفین در ونزوئلا قانونی است؟؟

در تحلیلی از  بحران در  ونزوئلا در نشریه «نیشن» آمده است: پس هر چه می‌خواهید نام آن را بگذارید،  کودتای مخملی،  تغییر رژیم یا هر چیز دیگر، این یک اقدام طبق قانون اساسی نیست

 

در تحلیلی از  بحران در  ونزوئلا در نشریه «نیشن» آمده است: پس هر چه می‌خواهید نام آن را بگذارید،  کودتای_مخملی،  تغییر رژیمیا هر چیز دیگر، این یک اقدام طبق قانون_اساسی نیست چراکه #ارتش از آن حمایت نمی‌کند. این اقدام #اپوزیسیون با اتکا به اصل ۲۳۳ قانون اساسی انجام شده که مقرر می‌دارد مجلس ملی اختیار اعلام ترک پست توسط رییس‌جمهور را دارد. اما مشکل اینجاست که مادورو چنین کاری نکرده و تنها دیوان عالی اختیار برکناری #رییس_‌جمهور در #قدرت را دارد. علی‌رغم ادعای #دیکتاتوری دولت، اپوزیسیون موفق شده در انتخابات پارلمانی قبلی کنترل مجلس را به دست بگیرد و مدام از این فرصت برای ساقط کردن دولت استفاده می‌کند

ارسال دیدگاه