سرمشق تغییر رژیم

«ریچارد هاس» رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همزمان با افزایش بحران سیاسی اخیر در ونزوئلا در صفحه توئیتر خود علیه این کشور پیشنهادهایی به دولت ترامپ ارائه کرد

سرمشق تغییر رژیم

🔥«ریچارد هاس» رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همزمان با افزایش بحران سیاسی اخیر در ونزوئلا در صفحه توئیتر خود علیه این کشور پیشنهادهایی به دولت ترامپ ارائه کرد:

➕دولت ترامپ حق دارد که دولت مادورو را غیرقانونی دانسته و از مخالفان حمایت کند

➕دولت آمریکا باید قطع واردات نفت از ونزوئلا و صادرات محصولات پالایش شده به این کشور را پیگیری کرده و همچنین شفاف سازد که کمک هایی که پس از تغییر دولت به ونزوئلا ارسال می شود صرف تشویق ارتش به شورش علیه مادورو شود

➕هاس افزود: مهم آن است که دولت ترامپ هدایت امور را در دست همسایگان نگاه دارد تا بحران ونزوئلا به تقابل آمریکا – مادورو تبدیل نشود چه رسد به آنکه جنگی آغاز شود

➕(آمریکا) باید در صورت تهدید امنیت دیپلمات هایش آنان را از ونزوئلا خارج کند زیرا نجات دادن آنها دشوار خواهد بود. بهتر است که بر دیپلماسی عمومی و خصوصی و ابزارهای اقتصادی تاکید کرد

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه