جمهوری پنجم فرانسه؛ کشاکش جلیقه‌های زرد و شال‌های قرمز

بعد از اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه علیه سیاست‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته دولت و شناخته شدن این معترضان تحت عنوان «جلیقه زردها» در افکار عمومی داخل و خارج از این کشور، در روزهای اخیر حرکت‌های سازمان یافته‌ای برای مقابله با جنبش جلیقه زردها صورت پذیرفته است.

♦️جمهوری پنجم فرانسه؛ کشاکش جلیقه‌های زرد و شال‌های قرمز

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

📝 بعد از اعتراضات گسترده مردمی در فرانسه علیه سیاست‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته دولت و شناخته شدن این معترضان تحت عنوان «جلیقه زردها» در افکار عمومی داخل و خارج از این کشور، در روزهای اخیر حرکت‌های سازمان یافته‌ای برای مقابله با جنبش جلیقه زردها صورت پذیرفته است. این حرکت‌ها نشان می‌دهد مقامات دولتی فرانسه بجای حل اساسی بحران اقتصادی و معیشتی ناشی از اقتصاد لیبرال جمهوری پنجم این کشور، به اردوکشی‌های خیابانی متوسل شده‌اند.

💡تحلیل و ارزیابی

1- درحالی‌که انتظار می‌رفت بعد از اعتراضات گسترده مردمی در قالب جلیقه زردها در فرانسه، دولت این کشور حداقل در کوتاه‌مدت با تعدیل برخی از سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی، از فشار فزاینده معیشتی بر غالب مردم این کشور بکاهد، در روزهای اخیر شاهد مواجهه با این مسئله به روش‌های غیرمعمول هستیم.

2- در آخرین نمونه، هزاران نفر از مردم فرانسه در یک راهپیمایی ضد جنبش جلیقه زردها که از شرق پاریس شروع شد و به میدان باستی رسید، شرکت کرده و شال‌هایی قرمز به همراه داشتند. ماهیت حرکت و شعارهایی که شال قرمزها سر می‌دهند نشان می‌دهد حداقل اگر دست دولت در سازمان‌دهی آن دخیل نباشد، با سیاست‌های دولت ایمانوئل ماکرون همخوان و هم راستا است.

3- سکوت دولت فرانسه، عدم اقدام جدی در پرداختن به دغدغه‌های معترضان جلیقه زرد که ماه‌ها است به اعتراض خود در خیابان‌های پاریس ادامه داده‌اند، در کنار حرکت شال قرمزها، نشان می‌دهد خواسته یا ناخواسته دولت فرانسه بجای توجه به خواسته‌های اعتراض‌کنندگان به شرایط معیشتی و اقتصادی، رویکرد تقابلی با آن‌ها را انتخاب کرده است.

4- اگرچه جمهوری پنجم فرانسه در مقاطع متعدد اعتراض‌های مردمی را به خود دیده است، اما نوع مواجهه دولت، تصویری متفاوت از جنبش جلیقه زردهای فرانسه ارائه می‌دهد. عدم توجه به خواسته معترضان، اتخاذ رویکرد تقابلی و اردوکشی خیابانی موافقان و مخالفان آینده جمهوری پنجم فرانسه را با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد کرد.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه