عربستان و بازیابی موازنه در سوریه

برای کسانی که پرونده بحران سوریه را زیر نظر داشته و رویدادها و روندهای آن را رصد می‌کنند، انفعال کلامی عربستان محل تامل است. البته این خموشی سیاسی، به‌ معنای انفعال در عمل نیست.

🔹عربستان و بازیابی موازنه در سوریه

📝#تحلیل_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

🔻برای کسانی که پرونده بحران سوریه را زیر نظر داشته و رویدادها و روندهای آن را رصد می‌کنند، انفعال کلامی عربستان محل تامل است. البته این خموشی سیاسی، به‌ معنای انفعال در عمل نیست. قطعا دیپلماسی پنهان عربستان فعال است. اما سوال این است؛ با وجود تغییر رفتار عربستان در سوریه، آیا منطق این رفتار نیز تغییر کرده است؟

🔸وقتی ریاض احساس کرد که امکان جهت‌دهی به اعتراضات در سوریه برایش وجود دارد، با سرعت به مداخله پرداخت و شد آن‌چه شد. هدف‌گذاری این مداخله، در چارچوب منطق موازنه صورت گرفت. عربستان در رقابت با ایران و محور اخوانی و در تقابل با انقلاب مصر و تونس، ناچار بود تا به بازیابی موازنه‌ قوای از دست رفته بپردازد. لذا در پی تضعیف اسد برآمد تا ایران را تضعیف کند و از سوی دیگر، در تلاش بود تا در آینده سوریه سهیم شود تا مبادا به دلیل مداخلات ترکیه و قطر، با یک سوریه‌ی تماماً تحت تسلط اخوانی‌ها روبر شود. بر این اساس، عربستان هرچه در توان داشت برای اسقاط اسد به میان آورد.

🔸اکنون اما عربستان از اسقاط اسد ناامید شده است. لذا تلاش معناداری برای نابودی او نداشته و متناسب با وضعیت جدید عمل می‌کند. بر این اساس، ریاض باز هم در پی برقراری موازنه‌ در مقابل محور مقاومت (ایران) و محور اخوان (ترکیه) است. در واقع ریاض با پذیرش نسبی استمرار حضور اسد در قدرت، در پی تضعیف رابطه دمشق با ایران است و از سوی دیگر، نسبت به حضور و نفوذ ترکیه در سوریه جدید واهمه دارد. اشاره سیدحسن نصرالله در گفتگو با المیادین نسبت به نگرانی امارات و عربستان از نقش ترکیه در سوریه، در این چارچوب است.

✔️واقعیت این است که اگرچه رفتار عربستان در سوریه دچار تغییر شده اما منطق رفتاری آن، هم‌چنان مبتنی بر موازنه‌سازی در مقابل ایران و ترکیه است. با این تفاوت که در شرایط کنونی، اهمیت تقابل و رویارویی با ترکیه، برای ریاض بیشتر از قبل شده است.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه