آمریکای همیشه در جنگ

 در سرمقاله نیویورک‌تایمز در مورد پایان جنگ افغانستان آمده است، طی سالهایی که ارتش آمریکا در جنگ‌های مختلف حضور پیدا کرده است هزینه‌هایی بر دوشش افزوده شده مثل هزینه مراقبت از مجروحان جنگی که در برآورد دانشگاه براون تا سال 2019 مبلغ آن به 5.9 تریلیون دلار می‌رسد

 در سرمقاله نیویورک‌تایمز در مورد پایان جنگ افغانستان آمده است، طی سالهایی که ارتش آمریکا در جنگ‌های مختلف حضور پیدا کرده است هزینه‌هایی بر دوشش افزوده شده مثل هزینه مراقبت از مجروحان جنگی که در برآورد دانشگاه براون تا سال 2019 مبلغ آن به 5.9 تریلیون دلار می‌رسد

♾ در طی این سالها (17 سال اخیر) 2.7 میلیون آمریکایی در جنگ‌ها شرکت کردند و بیش از 53.700 نفر زخمی شدند و تعداد بی‌شماری نیز از مشکلات روانی رنج می‌برند

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه