ایران و ادعای بمب اتمی!

یک استاد دانشگاه و کارشناس هسته ای آمریکا در پاسخ به ادعای بولتون مبنی بر این که ایران به دنبال ساخت بمب اتم است نوشته: دو هفته قبل رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفت باور ندارد ایران در حال حاضر فعالیتی در راستای تولید بمب اتم انجام دهد/آژانس انرژی اتمی مکررا اعلام کرده ایران به برجام پایبند بوده است

🔰یک استاد دانشگاه و کارشناس هسته ای آمریکا در پاسخ به ادعای بولتون مبنی بر این که ایران به دنبال ساخت بمب اتم است نوشته: دو هفته قبل رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفت باور ندارد ایران در حال حاضر فعالیتی در راستای تولید بمب اتم انجام دهد/آژانس انرژی اتمی مکررا اعلام کرده ایران به برجام پایبند بوده است

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه