ارتباط با اعراب؛ تهدید سازی از ایران؛ پیروزی در انتخابات

دیوید سنگر در نیویوک تایمز نوشت: نتانیاهو در آستانه انتخابات ماه آوریل و در حالی که با اتهام فساد روبرو است، به دنبال یک پیروزی بزرگ است. استفاده از تهدید ایران به عنوان راهی برای تقویت آشکار روابط با اعراب، به او کمک می کند به هدفش برسد

ارسال دیدگاه