انتقاد حقوق بشری از دو کمپانی بزرگ «اپل» و «گوگل»

دو کمپانی بزرگ «اپل» و «گوگل» خدماتی را در اختیار دولت عربستان سعودی گذاشتند که مورد انتقادات حقوق بشری قرار گرفت

💢 واشنگتن پست:

🔸دو کمپانی بزرگ «اپل» و «گوگل» خدماتی را در اختیار دولت عربستان سعودی گذاشتند که مورد انتقادات حقوق بشری قرار گرفت

🔸اعتراضات به دلیل نرم‌افزاری است که به مردان عربستان سعودی امکان ردیابی همسرانشان را می‌دهد

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه