4 اشتباه آمریکا در برگزاری نشست ورشو

وکس پیرامون نشست «ورشو» نوشت که آمریکا نشستی جهانی برگزار کرد تا ایران را منزوی کند، اما خودش منزوی شد و در ادامه به 4 اشتباه آمریکا در برگزاری این نشست پرداخت:

وکس پیرامون نشست «ورشو» نوشت که آمریکا نشستی جهانی برگزار کرد تا ایران را منزوی کند، اما خودش منزوی شد و در ادامه به 4 اشتباه آمریکا در برگزاری این نشست پرداخت:

1️⃣🔻شروع بد این نشست؛ رودی جولیانی وکیل ترامپ در نشست خبری سازمان‌یافته از سوی گروه تروریستی منافقین سخنرانی کرد

2️⃣🔻حضور در این نشست ضعیف بود؛ با اینکه برایان هوک رهبران آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا را به این نشست دعوت کرده بودند هیچ کدام شرکت نکردند

3️⃣🔻مقامات بلند پایه خارجی هم که حضور داشتند دچار روند خبری نادرست شدند؛ مثل نتانیاهو که با الفاظ تند علیه تهران اعلام جنگ کرد

4️⃣🔻در آخر «پنس» در سخنرانی خود به دوستان اروپایی خود کنایی زد که کمکی به بهبود شرایط نکرد

لینک اصلی مطلب

(https://www.vox.com/world/2019/2/15/18225218/warsaw-summit-2019-iran-meeting-conference)

ارسال دیدگاه